KB Revision & Konsult

Konsulttjänster inom organisation, ledning och styrning samt revision

Ny rapport 2023-01-15.

(Klicka på bilden för att läsa rapporten i sin helhet)

KB Revision och Konsult

KB Revision och Konsult är ett nystartat bolag som arbetar inom områdena revision, målstyrning, ekonomistyrning, verksamhetsutveckling och förändringsledning.


Kari Aartojärvi är certifierad kommunal revisor med mer än 10 års erfarenhet av verksamhetsrevision inom revisionsenheten på Västra Götalandsregionen samt mer än 20 års erfarenhet som budgetchef, ekonomichef och projektledare. Under dessa år har Kari ansvarat för mer än 20 fördjupade granskningsprojekt.


Berit Zackrisson är kommunal revisor och konsult med 15 års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och projektledning. Under dessa år har Berit ansvarat för och drivit ett flertal projekt inom IS/IT-området. Berit har därutöver 10 års erfarenhet som administrativ chef. 


Vi har en lång erfarenhet från arbete i ledningsgrupper samt lång erfarenhet från verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete, ekonomi- och målstyrning samt erfarenhet av införande av IT-system inklusive processer.

KB Revision & Konsult

Rapport målstyrning


En kartläggning av målstyrning i Sveriges 21 regioner 

Vår kartläggning av målstyrning i Sveriges 21 regioner visar på att det finns en hel del brister vad gäller struktur och systematik i målarbetet. Kartläggningen bygger på en analys av regionsernas målstyrning så som den beskrivs i budgetdokument, delårsrapporter och årsredovisning. Vi noterar i kartläggningen att en del regioner har kommit lite längre i struktur och systematik. Genom att utveckla samarbetet mellan regionerna kan man lära av varandra.


Klicka på bilden för att läsa rapporten i sin helhet.

KB Revision & Konsult

Kontakt


Tveka inte att ta kontakt om du undrar över någonting.

KB Revision AB

Spadvägen 10A

442 44 Kungälv


Vårt organisationsnummer är 559371-5153